تماس با ما

تلفن اتاق رئیس مرکز : 33286731-087

آزمون : 33238302- 087

آموزش : 33237096-087

 

آدرس : سنندج - خیابان کشاورز - بالاتر از  باغ سپیدار - مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سنندج

پیوندها

  

 سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در مراسمی خانم سروه دولت آبادی را به سمت سرپرست مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران سنندج  منصوب و از زحمات خانم آذر عباسی سرپرست پیشین این مرکز قدردانی کرد .

به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای خواهران سنندج ، سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان در مراسمی خانم سروه دولت آبادی را به سمت سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران سنندج  منصوب و از زحمات خانم آذر عباسی سرپرست پیشین این مرکز  قدردانی کرد .

مفاد حکم سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای خواهران سنندج به شرح ذیل می باشد: 

عکس هفته

مناسبتها

درگاه خدمات الکترونیکی

ورود به سایت